Η ανάπτυξη της χώρας μας φέρνει αντιμέτωπους με το δημογραφικό ζήτημα.

Η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος σχετίζεται άμεσα με το εισόδημα των νέων και απαιτεί παρεμβάσεις στο επίπεδο της στέγασης των νέων ζευγαριών, της εργαζόμενης μητέρας, του παιδιού καθώς, επίσης, και της πολιτογράφησης των μεταναστών. Παρεμβαίνοντας στις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα και απλοποιώντας ή διευκολύνοντας την υλοποίησή τους θα ενισχυθεί ο κοινωνικός ιστός και παράλληλα θα ωφεληθεί η οικονομία.