Για την Εργασία,
Η ιδιοκτησιακή νοοτροπία ή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων καταργεί την εργασία εφόσον εξαλείφει ολόκληρους κλάδους της οικονομίας. Έτσι, η κατάργηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων, θέτει όχι μόνο ζήτημα αυτάρκειας, αλλά και εργασίας εφόσον την ίδια στιγμή η παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα έχει τελειώσει. 

Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ισότιμων όρων εύρεσης εργασίας μέσω της ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας -όχι της μείωσής της- καθώς και της ανάπτυξης του κλάδου των νέων τεχνολογιών, του αθλητικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού, κ.α.

Υπάρχει ανάγκη για σταθερές και όχι προσωρινές και ευκαιριακές εργασιακές σχέσεις που αποβλέπουν στη μείωση του προσωπικού και στην κατάργηση της ίδιας της εργασίας ως όρου και προϋπόθεσης της κοινωνικής συνοχής

Για το ΕΣΥ,
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταστραφεί λόγω της νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ, η οποία στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση «κρίσιμων Δημόσιων δομών όπως η Ογκολογική Μονάδα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία» και έπεται και συνέχεια. Παράλληλα, στο σύνολό τους τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας έχουν αποδιοργανωθεί. 

Είναι ανάγκη να αποκατασταθεί η στελέχωση των δομών με επιστημονικό προσωπικό προκειμένου αφενός, να μην οδηγείται σε κάψιμο (Burnout) λόγω της εξάντλησης και αφετέρου, να μην συναντάμε λίστες, ουρές και ράντσα στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Η σκόπιμη μη-πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έστω του κενού των συνταξιοδοτήσεων οδηγεί στην καταρράκωση του κύρους και της αξιοπρέπειας του συνόλου του ιατρικού σώματος του ΕΣΥ και στην εγκατάλειψη του ίδιου του ΕΣΥ. Οι εξευτελιστικές αποδοχές των υγειονομικών έχουν οδηγήσει σε ανορθόδοξες πρακτικές, ενώ στην καλύτερη περίπτωση μετακομίζουν στον ιδιωτικό τομέα και στη συντριπτική τους πλειοψηφία (οι νέοι γιατροί) μεταναστεύουν στο εξωτερικό.

Είναι ανάγκη οικοδόμησης εξ αρχής ενός πλήρους, οργανωμένου και λειτουργικού Εθνικού Συστήματος Υγείας με κύρια χαρακτηριστικά: την Πρόληψη πρώτα απ’ όλα, την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη σε πλήρη λειτουργία και την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στην πραγματική της διάσταση. 

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων είναι απαραίτητη η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή για την εξοικονόμηση των απαιτούμενων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την καθολική υγειονομική πρόληψη, προαγωγή και παρακολούθηση της υγείας του πολιτών της χώρας μας.

Για την Παιδεία,
Το ζήτημα της ανάπτυξης σχετίζεται με την Παιδεία και στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να σταματήσει η υπονόμευση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, η συκοφάντηση των εκπαιδευτικών και η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο δημιούργησε μια ασφυκτική κατάσταση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για τα εξής:
•    Τη νομοθέτηση και εφαρμογή της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης
•    Τη μείωση των μαθητών στην Α΄ τάξη δημοτικού και Γ΄ Λυκείου
•    Την κατάργηση της ατομικής αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου – επαναφορά του ν. 4547/2018 περί αξιολόγησης
•    Τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρώσει τη δόκιμη υπηρεσία
•    Την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
•    Την ελεύθερη πρόσβαση σε όλα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι εφικτό
•    Τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών
•    Την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων εκπαιδευτικών
•    Την κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη για τη λειτουργία των συνδικάτων
•    Την επανένταξη της λειτουργίας της Ιδιωτικής εκπαίδευσης στις αρμοδιότητες του ΥΠΑΙΘ
•    Την κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και την επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου
•    Την κατάργηση νόμων και ρυθμίσεων που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ, την εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, προκηρύξεις για την κάλυψη κενών θέσεων, διπλασιασμό μελών ΔΕΠ, κ.α. 

Για ΑΜΕΑ,
Συμμετέχοντας σε κινήματα αλληλεγγύης και δράσεις για τη βοήθεια των κινημάτων ΑΜΕΑ, θέτω ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των δομών και υποδομών για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ. Απώτερος στόχος είναι: 
•    Η αύξηση αναπηρικού επιδόματος κατά 20% για 172.000 συμπολίτες μας
•    Η εξασφάλιση προσωπικού φροντιστή για 70.000 άτομα και εργαλεία αξιοπρέπειας σε όλους τους δικαιούχους χωρίς επιβαρύνσεις
•    Η δημιουργία προσβάσιμων γειτονιών σε 20 πόλεις
•    Η απλοποίηση της επικοινωνίας με το Δημόσιο