ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ σημαίνει δικαιοσύνη και στην ίδια τη δικαιοσύνη.

Αλλά, η αποκατάσταση της δικαιοσύνης προϋποθέτει την ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας από την κυβέρνηση, την εξουσία και απαιτεί την αποκατάσταση των μισθολογικών και άλλων αδικιών που έχουν υποστεί οι δικαστικοί λειτουργοί 

Ένα δίκαιο κράτος απαιτεί δημοκρατικότητα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική εξουσία, αλλά και στην τέταρτη: τα ΜΜΕ). Από αυτή τη διαδικασία δεν εξαιρείται η ΕΥΠ